S z e n i o r _ b a j n o k s á g o k
Magyar érmesek világversenyeken
Magyar EB, VB érmesek statisztikája
Egyesületek EB, VB érem statisztikája
Bajnoki eredmények lekérdezése
Ú s z ó _ r a n g l i s t á k
Magyar úszóbajnokságok érmesei
Aktív úszó OCS-k időrendben
Aktív úszó VCS-k időrendben
Archív ranglisták
V e r s e n y z ő k
Regisztrált versenyzők 2023 és 2022
Regisztrált egyesületenként megyénként
O n l i n e _ k é r d ő í v e k
Válaszok javaslatokra / statisztika (2014)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2015)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2016)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2017)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2018)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2019)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2020)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2021)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2022)
Válaszok javaslatokra / statisztika (2023)
S z e n i o r_ú s z ó_d í j a k
Az örökös bajnoki cím ismertetése
Örökös bajnokok és várományosok
Örökös bajnokok
Magyar szenior úszásért díj ismertetése
"Magyar szenior úszásért" díjazottai
R a j t _ s t a t i s z t i k á k
Korcsoport statisztika 2010-2022
Feldolgozott jegyzőkönyvek
Rajtok számának elemzése 2006-2013
Legtöbb rajtot teljesítők
Rajtok megoszlása teljesítők szerint
C s ú c s e r e d m é n y e k
HP leghosszabb ideig országos csúcsok
RP leghosszabb ideig országos csúcsok
Országos csúcsok időrendben
Váltó OCS időrendben
Aktuális országos csúcsok
Országos csúcs a csúcstartó neve szerint
Országos csúcs versenyszám szerint
Országos csúcs tárgy évben (2022)
Váltó országos csúcsok
Hivatalos HP országos csúcslista
Hivatalos RP országos csúcslista
Magyar úszók világ és Európa csúcsai
E r e d m é n y e k _ é r t é k e l é s e
Úszó profil készítő
Miért használják az értékelést?
Észrevételek az úszó eredmények kapcsán
Az idő eredmény értékelésének hibái
Az idő eredmény értékelések elemzése
S e g é d _ a n y a g o k
Úszásnemek nyelveken (szótár)