„Hiszen bírja, bírja vén ember is vasát
De csak fiataltól telik e gyorsaság.”
Arany János: Toldi estéje (III. 25)


Szenior úszók időeredményeinek összehasonlítása


A fenti idézet az öregedő Toldi erején és főleg gyorsaságán csodálkozó emberek véleménye. A népi megfigyelés sok igazságot tartalmaz, de jó lenne meggyőződni róla, hogy ezt konkrét mérések is alátámasztják.
Az alábbiakban a szenior úszók teljesítményének összehasonlításával foglalkozunk. Ezt két részben tesszük. Az első részben a teljesítmény csökkenésének mértékét és magyarázatát írjuk le egy interneten hozzáférhető tanulmány alapján, a második részben a különböző korcsoportokban elért eredmények összehasonlítására használt módszereket, elsősorban a pontosságukat vizsgáljuk meg.

1. A fizikai teljesítmény változása a kor függvényében

A svájci Felix Gmünden honlapjáról [1], a szerző engedélyével közlöm az alábbi ábrákat (Az ábrák forrása: J. Weineck: Sportbiologie, Perimed-Verlag) és megállapításokat. A teljesítmény az úszásban mint minden más fizikai versenyszámban a korral visszaesik. Alapvetően két kérdés megválaszolásával foglalkozik Felix Gmünden ebben a tanulmányában:

 • a sprint számokban vagy a hosszú távokon számottevőbb a visszaesés az eredményekben?
 • az úszó teljesítmény visszesesése lineárisan vagy hatványozottan változik-e a korral?


 • 1.1. Bevezetés
  Az 1. ábra a kar erejének változását adja
  meg kilopondban a kor függvényében.
  A 2. ábra az oxigén felvétel változását ábrázolja
  a kor függvényében, az edzett és edzetlen
  férfi úszó esetében.


  Az ábrákon látszik, hogy a kar ereje az 55 éves kortól esik vissza markánsan. Az oxigén felvétel ami meghatározza a specifikus állóképességet, pedig kevésbé hirtelen és egyenletesebben esik vissza. E szerint egy edzett 60 éves oxigén felvétele, tehát tartós erőkifejtésre való képessége egy edzetlen 18 évesével egyenértékű.
  Igaz ezek a mérések nem az úszók teljesítményének értékelésére készültek. Ezért az [1] es tanulmány szerzője a szenior úszók világranglistájáról az első tíz eredményt hasonlította össze korcsoportonként, legalábbis ott ahol van ennyi eredmény.

  A következő ábrákon a legjobb időeredmények (TOP 10 átlag) láthatók férfi versenyzők esetében a kor függvényében, sprint távon (50 gyors), közép távon (400 gyors) és hosszú távon (1500 gyors).

  A 3. ábra férfi 50 méteres gyorsúszás világrekordja a kor függvényében
   
  A 4. ábra férfi 400 méteres gyorsúszás világrekordja a kor függvényében.
   
  Az 5. ábra férfi 1500 méteres gyorsúszás világrekordja a kor függvényében.


  1.2. Az elemzés eredménye

  Az alábbi ábrákon a tíz legjobb eredmény LEN (a pontszámítás módszerét lásd alább a 2.1. es pontban) pontszáma került ábrázolásra korcsoportonként.
  A 6. ábra férfi 50 méteres gyorsúszás TOP 10 LEN pontszámai a kor függvényében
   
  A 7. ábra férfi 400 méteres gyorsúszás TOP 10 LEN pontszámai a kor függvényében
   
  A 8. ábra férfi 1500 méteres gyorsúszás TOP 10 LEN pontszámai a kor függvényében
   
  A 9. ábra férfi a három táv TOP 10 eredményeinek középértékét összehasonlító ábra

  Az alábbi ábrán 50 métertől 1500 méterig a férfi gyorsúszás világrekordjainak a 25 éves legjobb eredményeivel (tehát nem feltétlenül az érvényes világcsúcs) való összehasonlítást mutatja. Az eredmény ugyanaz mint Felix Gmünden tanulmányában a TOP 10 re vonatkozóan. Látszik, hogy a hosszabb távokon nagyobb mértékben esik vissza a teljesítmény.
   
  A 10. ábra férfi a három táv TOP 10 eredményeinek középértékét összehasonlító ábra


  Látható, hogy a világ elithez tartozó aktív úszók és a szenior úszók eredménye közötti különbség jelentős. Ennek a magyarázata a szerző szerint az, hogy az aktív versenyzők miután abba hagyják a sportot sok esetben végleg szögre akasztják a fürdőnadrágot, vagy csak 15-20 év kihagyás után kezdenek el újra úszni.
  Az is látható, hogy egy egy versenyszámban a legjobb LEN pontszámmal a rövidebb távon míg a legrosszabb LEN pontszámmal a leghosszabb távon szerepelnek a szenior úszók.


  1.3. Következtetések

  A szenior úszók teljesítménye (LEN pontszáma) egy korosztályon belül mindig jobbak a rövid távokon (50 méter), mint a közép távon (400 méter) és az leghosszabb távokon (1500 méter) a leggyengébbek. Úgy tűnik a szeniorok jobb sprint készséggel rendelkeznek mint állóképességgel.
  Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a szeniorok a világ elit úszóihoz hasonlítva kevesebbet edzenek aminek egészségi, családi, foglalkozásbeli okai és magyarázatai vannak. Az állóképesség egy elfogadható úszástechnikán kívül, gyakorlatilag csak az edzésmennyiségtől függ.
  A szerző szerint azok a szeniorok, akik érmeket szeretnének szerezni és elég szabadidővel rendelkeznek edzésen ússzanak többet és célozzák meg a hosszabb távokat. Persze óvatosan és módjával!

  A szerző másik következtetése az, hogy a teljesítmény hosszabb távokon sokkal kevésbé meredeken esik vissza a kor függvényében mint a sprint távokon. Ennek magyarázata a kb. 55 éves korban bekövetkező erő visszaesés (lásd 1. ábrát). Ami nem látható az ábrán az a 80 év fölötti erő visszaesés, amely még meredekebb. A hosszabb távokon a teljesítmény visszaesés a 9. ábrán láthatóan kevésbé meredek.

  Mivel ezek az elemzések egy adott helyzetben 1997 ben készültek és a szenior eredmények is változnak, fejlődnek azóta is a felmérést érdemes lenne megismételni pár év múlva. Azt is érdekes lenne, vizsgálat tárgyává tenni, hogy azok az úszók akik más edzésmódszerekkel, edzéslehetőségekkel készültek mint a mai szeniorok, milyen eredményeket fognak elérni szenior versenyzőként.


  Ezek után térjünk vissza jelen tanulmány eredeti céljához, a szenior úszók teljesítményének az úszó korától független összehasonlításához.


  2. Szenior úszók teljesítményének összehasonlítása

  A szenior úszóversenyeken használt teljesítmény összehasonlítások a LEN pontszámítással és a százalékos vagy a százalékossal azonos módszerrel előállított pontok segítségével készülnek. A LEN pontszámítás elsősorban az aktív versenyzők teljesítményének összehasonlítására szolgál.

  2.1. A FINA - LEN pontszámítás [2] - [3]

  Az úszószövetség négyévenként, olimpia után teszi közzé az úszó versenyszámok alapidejét. Ez az idő a világrekordhoz közeli idő. A versenyen elért időeredmény és az adott szám alapidejének hányadosát harmadik hatványra emelve, ha az elért eredmény nem világcsúcs egy, egynél kisebb számot kapunk. Ezt szorozva 1000 -el kapjuk meg a FINA - LEN pontszámot. Például egy a világcsúcshoz (alapidőhöz) képest 90% os sebességgel úszó versenyző LEN pontszáma 729 pont. Ha valaki 1% al telejesít jobbat mint a világcsúcs ez 1031 pontnak felel meg. [3]
  Ez a számítás használható a szenior úszók eredményeinek összehasonlítására is, ha ugyanaz a korcsoport úszói kerülnek összehasonlításra. Az idősebb úszótársak biztos felkapnák erre a fejüket, mert idősebb korban egy korcsoporton belül sem mindegy az öt év. Például 2006 ban egy 1931.01.01. és 1936.12.31.-én született szenior versenyző között 5 év van mégis egy korcsoportban vannak. Ez a felvetés jogos ha elnézzük az 1. ábrán látható erő visszesést, amely 50 év fölött jelentkezik.

  Ezért alakították ki a százalékos teljesítményszámítást, amelyet különböző szenior elért idő eredmények relatív összehasonlítására használnak.

  2.2. Százalékos számítás

  A százalékos számítás a korcsoport világcsúcsához viszonyítva, a versenyző korával korrigálva adja meg az úszó úszássebességét, százalékos teljesítményét.
  A valóságban nem ennyire egyszerűen megoldható a dolog. A világcsúcsok nem szépen, egy egyszerű görbe mellett helyezkednek el, hanem szóródnak. A szóródás miatt egyes világcsúcsok 100% feletti más világcsúcsok ez alatti értéket adnak a következő ábrákon ezt vizsgáljuk meg.

  A 11. ábra férfi 100 méteres gyorsúszás világrekordja és a 100% nak megfelelő időeredmény a kor függvényében
   


  Az alábbi ábrán az látszik, hogy a világcsúcs és a 100% osnak megfelelő időeredmény közötti különbség viszonylag kicsi 75-80 éves korig. Ekkor eltávolodik az érvényes világcsúcs a számított értéktől, méghozzá sokkal gyengébb lesz.

  Az 12. ábra férfi 100 méteres gyorsúszás világrekordja és a 100% nak megfelelő időeredmény közötti különbség
   
  Az 13. ábra férfi 200 méteres gyorsúszás világrekordja és a 100% nak megfelelő időeredmény közötti különbség értéke és ennek a világcsúcshoz viszonyított aránya.
   


  Látszik, hogy a 200 férfi gyors esetében az eltérés jelentős még fiatalabb korban is. A világcsúcs időhöz viszonyítva mintegy 10-15%. Az eltérés 80-85 éves korban minimális majd 95 évesen 30% feletti.

  Az 14. ábra férfi 400 méteres gyorsúszás világrekordja és a 100% nak megfelelő időeredmény
   

  A 400 méteres férfi gyorsúszás százalékos képlete 80-85 éves korban ad elfogadható értéket. Ennél fiatalabb korban a világcsúcs 105-110% körüli értéket ad, míg 95 éves korban a világcsúcs sem érdemel csak 69%-ot.

  Több pontosítással is próbálkoztam az eltérés csökkentéséhez. Sajnos az életkorral való exponenciális korrekció nem vált be, ugyanis nem sikerült egyetlen képletbe gyúrnom az 80 éves korig viszonylag pontos eredeti képletet és az ezután a korral exponenciálisan növekvő időket.
  A célom az volt, hogy a százalékos számítás eredménye közelítsen az úszó sebessége és az érvényes világcsúcsokhoz tartozó sebesség arányához.
  Ezt nevezem ebben az írásban "reform" százaléknak. Kiszámítási módszere valamivel bonyolultabb mint az az algoritmus, amelyet Debreceni Szenior Úszó Klub honlapján már egy éve működő százalékos teljesítmény számító program használ.

  Az általam "reform százalék számítás"-nak nevezett módszer esetén a sebesség minden korcsoport világcsúcsára kiszámításra kerül. Ezután ezek között a pontok között lineárisan interpoláljuk a közbeeső 4 évhez tartozó úszósebességet és ezekben a pontokban ezekhez viszonyítjuk az úszók eredményét.
  Sajnos ebben is vannak pontatlanságok. Például feltételezem, hogy a világcsúcsot a korcsoportba lépés első évében érte el a versenyző. A lineáris interpoláció sem a legpontosabb, de az áthidalt négy év nem annyira hosszú időszak, hogy ez zavaró legyen. Legalábbis nagyon remélem.

  A program kifejlesztése időigényes, de folyamatban van és valószínűleg 2006. február elejére használható lesz. Ha megnyeri a felhasználók tetszését akkor a jövőben a saját honlapon az időeredményeknél ezzel az algoritmussal kiszámítva is feltüntetjük az időeredményhez tartozó százalék értéket.
  Előnye a fenti módszernek, hogy több olyan versenyszámra is kínálhat számítási lehetőséget, amelyekre a jelenlegi program nem. A számítási alap adatok bármikor frissíthetők a hivatalos eredmények alapján. Például a 800 gyors, 1500 gyors, 100 vegyes vagy a 200 mell, 200 hát, 200 pillangó és 400 vegyes is.

  Ez a módszer valószínűleg nem lesz elfogadott hivatalosan, de érdekes értékeléseket kínál minden szenior versenyző számára.

  Összeállította: Miklós Attila 2006.01.24.

  Irodalomjegyzék:

  [1] Felix Gmünden tanulmánya
  [2] A nemzetközi úszószövetség honlapja
  [3] Az európai úszószövetség honlapja